Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Diperbaharui tanggal: 21 Februari 2020

Tenaga Pendidik

Secara keseluruhan Tenaga Pendidik di Fakultas Agama Islam berjumlah 46 orang, dosen laki-laki berjumlah 32 orang dan dosen perempuan berjumlah 14 orang.

Salah satu kebijakan Fakultas adalah meningkatkan kualifikasi akademik dosen, antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk studi lanjut, memberikan bantuan-bantuan pendanaan untuk mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan kegiatan ilmiah lain. Dan dari jumlah dosen yang ada terdapat 14 dosen yang sedang melanjutkan studi ke jenjang S3.

FORM ISIAN CURRICULUM VITAE DOSEN FAI (Klik Disini)

 

Berikut Nama-nama Tenaga Pendidik FAI Unisma:

No. NPP/NIP NAMA DOSEN PRODI
1 1810200006 Drs. H. Azhar Haq, M.PdI PAI
2 1900200003 Dr. H. Muhammad Hanif, M.PdI PAI
3 1900200035 Drs. H. Abdul Jalil, M.Ag. PAI
4 1910200016 Drs. Rosichin Mansur, M.Pd. PAI
5 1910200036 Drs. H. Anwar Sa`dullah, M.PdI PAI
6 1930200010 Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si. PAI
7 1930200032 Dra. Hj. Chalimatus Sa`dijah, M.PdI PAI
8 1840200016 Dr. H. M. Ilyas Thohari, M.Pd PAI
9 21507071978321002 Dr. Nur Hasan, M.Ed. PAI
10 21518091981321001 Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. PAI
11 152404199032113 Adi Sudrajat, M.PdI PAI
12 152005198532114 Mukhammad Naafiu Akbar, M.PdI PAI
13 196605082005011001 Drs. H. Moh. Murtadho, M.Hi AS
14 1880200019 Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag AS
15 1890200022 Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag AS
16 1910200019 Drs. Jazari, M.HI. AS
17 1950200001 H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi AS
18 1970200004 Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag AS
19 111602197832214 Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. AS
20 131411198132128 Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA. AS
21 2090200003 Dr. Mohammad Afifulloh, S.Ag., M.Pd. PGMI
22 122102198632261 Ika Ratih Sulistiani, S.Pd, M.Pd PGMI
23 131110198632224 Fita Mustafida, M.Pd. PGMI
24 132112198232126 Muhammad Sulistiono, M.Pd. PGMI
25 141208198732124 Zuhkhriyan Zakaria, M.Pd. PGMI
26 151608198832225 Devi Wahyu Ertanti, Spd. M.Pd PGMI
27 151609199132211 Lia Nur Atiqoh Bela Dina, M.PdI PGMI
28 151402199032234 Yorita Febry Lismanda, S.Pd, M.Pd PGRA
29 150607198732137 Ika Anggraheni, S.Pd, M.Pd. PGRA
30 160905199132202 Mutiara Sari Dewi, M.Pd. PGRA
31 163005199232228 Atika Zuhrotus Sufiyana, M.PdI PAI
32 162607198632129 Kukuh Santoso, M.PdI PAI
33 161103198732230 Faridatus Sa`adah, M.Th.I AS
34 162309198932131 Imam Safi`i, M.PdI PAI
35 161109198132132 Moh. Muslim, M.Ag. PAI
36 161705198932133 Indhra Musthofa, M.PdI PAI
37 163006198932134 Moh. Eko Nasrulloh, M.PdI PAI
38 171707198532171 Dwi Fitri Wiyono, M.PdI PAI
39 171603198432272 Qurroti A`yun, M.PdI PAI
40 171311199232173 Muhammad Fahmi Hidayatullah, M.PdI PAI
41 170708198732174 Dian Mohammad Hakim, M.PdI PAI
42 172110198832175 Arief Ardiansyah, M.Pd PAI
43 170408198532176 Yoyok Amirudin, M.PdI PAI
44 173108199232177 Zobi Mazhabi, M.Pd. PGRA
45 171101199032278 Ari Kusuma Sulyandari, M.Pd PGRA
46 192110197532101 Muhammad Afifullah Rifai, Dr., M.Ed PBA
47 191702198932113 Abdul Wafi, Lc, MH. AS
48 190108198932203 Shofiatul Jannah, M.HI  AS
49 192004198332104 Humaidi, M.Hi  AS
50 192012199232170 Bagus Cahyanto, M.Pd.  PGMI
51 191212199032169 Bahroin Budiya, M.PdI  PAI
52 191003199432205 Diah Dina Aminata, M.Pd.  PBA
53 191809199032159 Muhammad Rifqi Junaidi, M.PdI  PAI
54 1904A6197632106 Syaifur Rohim, M.Pd.  PAI
55 191l0I198332102 Dr. Eko Setiawan, M.PdI  PAI
56 190105198332255 Dr. Siti Masruchah, B.Ed, M.Ed.  PBA
57 1921071959321902 Drs. Abu Sufyan, MM.  PAI
58 191107199132198 Thoriq al Anshori, M.Pd.  PAI
59 190309198832192 Jamalul Akbar, Lc, MA.  PAI
60 190410199332297 Syafi`atul Mir`ah Ma`shum, S.HI, M.H  AS

 

Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga Kependidikan sampai saat ini adalah 7 orang. Untuk kualifikasi tenaga administrasi apabila ditinjau dari segi pendidikan terdiri dari 2 orang berpendidikan SMA dan 5 orang berpendidikan S1.

Berikut Nama-nama Tenaga Kependidikan FAI Unisma:

No. NPP/NIP NAMA KARYAWAN
1 1940100015 Khulaifatul Ulya
2 2020100003 Mohammad Mustofa, S.Ag.
3 120205197731266 Kusmei Luvita Estu W., S.Sos
4 153012198531113 Gatot Wiyono, S.Pdi
5 150906198231215 Yunita Yusticia Dewanti, SP.
6 2070100002 Handoko
7  2018 Akhmad Fatoni, S.M.