Info Lain

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Diperbaharui tanggal: 28 Desember 2017

Tenaga Pendidik

Secara keseluruhan Tenaga Pendidik di Fakultas Agama Islam berjumlah 49 orang, dosen laki-laki berjumlah 34 orang dan dosen perempuan berjumlah 15 orang.

Salah satu kebijakan Fakultas adalah meningkatkan kualifikasi akademik dosen, antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk studi lanjut, memberikan bantuan-bantuan pendanaan untuk mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan kegiatan ilmiah lain. Dan dari jumlah dosen sampai dengan tahun akademik 2017/2018 terdapat 14 dosen yang melanjutkan studi ke jenjang S3.

FORM ISIAN CURRICULUM VITAE DOSEN FAI (Klik Disini)

 

Berikut Nama-nama Tenaga Pendidik FAI Unisma:

No. NPP/NIP NAMA DOSEN PRODI
1 1810200006 Drs. H. Azhar Haq, M.PdI PAI
2 1900200003 Dr. H. Muhammad Hanif, M.PdI PAI
3 1900200035 Drs. H. Abdul Jalil, M.Ag. PAI
4 1910200016 Drs. Rosichin Mansur, M.Pd. PAI
5 1910200036 Drs. H. Anwar Sa`dullah, M.PdI PAI
6 1930200010 Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si. PAI
7 1930200032 Dra. Hj. Chalimatus Sa`dijah, M.PdI PAI
8 1840200016 Dr. H. M. Ilyas Thohari, M.Pd PAI
9 196707072003121001 Dr. H. M. Endri Julianto, M.Pd PAI
10 21507071978321002 Dr. Nur Hasan, M.Ed. PAI
11 21518091981321001 Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. PAI
12 152404199032113 Adi Sudrajat, M.PdI PAI
13 152005198532114 Mukhammad Naafiu Akbar, M.PdI PAI
14 152005198532115 Idrus Muchsin Bin Agil, M.PdI PAI
15 196605082005011001 Drs. H. Moh. Murtadho, M.Hi AS
16 1880200019 Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag AS
17 1890200022 Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag AS
18 1910200019 Drs. Jazari, M.HI. AS
19 1950200001 H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi AS
20 1970200004 Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag AS
21 111602197832214 Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. AS
22 131411198132128 Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA. AS
23 141201199032223 Roudhlotul Jannah, M.HI AS
24 2090200003 Dr. Mohammad Afifulloh, S.Ag., M.Pd. PGMI
25 122102198632261 Ika Ratih Sulistiani, S.Pd, M.Pd PGMI
26 131110198632224 Fita Mustafida, M.Pd. PGMI
27 132112198232126 Muhammad Sulistiono, M.Pd. PGMI
28 141208198732124 Zuhkhriyan Zakaria, M.Pd. PGMI
29 151608198832225 Devi Wahyu Ertanti, Spd. M.Pd PGMI
30 151609199132211 Lia Nur Atiqoh Bela Dina, M.PdI PGMI
31 151402199032234 Yorita Febry Lismanda, S.Pd, M.Pd PGRA
32 150607198732137 Ika Anggraheni, S.Pd, M.Pd. PGRA
33 160905199132202 Mutiara Sari Dewi, M.Pd. PGRA
34 150101197832245 Ika Nuriyanti, M.Pd. PAI
35 163005199232228 Atika Zuhrotus Sufiyana, M.PdI PAI
36 162607198632129 Kukuh Santoso, M.PdI PAI
37 161103198732230 Faridatus Sa`adah, M.Th.I AS
38 162309198932131 Imam Safi`i, M.PdI PAI
39 161109198132132 Moh. Muslim, M.Ag. PAI
40 161705198932133 Indhra Musthofa, M.PdI PAI
41 163006198932134 Moh. Eko Nasrulloh, M.PdI PAI
42 171707198532171 Dwi Fitri Wiyono, M.PdI PAI
43 171603198432272 Qurroti A`yun, M.PdI PAI
44 171311199232173 Muhammad Fahmi Hidayatullah, M.PdI PAI
45 170708198732174 Dian Mohammad Hakim, M.PdI PAI
46 172110198832175 Arief Ardiansyah, M.Pd PAI
47 170408198532176 Yoyok Amirudin, M.PdI PAI
48 173108199232177 Zobi Mazhabi, M.Pd. PGRA
49 171101199032278 Ari Kusuma Sulyandari, M.Pd PGRA

 

Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga Kependidikan sampai saat ini adalah 7 orang. Untuk kualifikasi tenaga administrasi apabila ditinjau dari segi pendidikan terdiri dari 2 orang berpendidikan SMA dan 5 orang berpendidikan S1.

Berikut Nama-nama Tenaga Kependidikan FAI Unisma:

No. NPP/NIP NAMA KARYAWAN  
1 1940100015 Khulaifatul Ulya  
2 2020100003 Mohammad Mustofa, S.Ag.  
3 120205197731266 Kusmei Luvita Estu W., S.Sos  
4 142804197131138 Moch. Ariffin,S.PdI  
5 153012198531113 Gatot Wiyono, S.Pdi  
6 150906198231215 Yunita Yusticia Dewanti, SP.  
7 2070100002 Handoko